Οι συνεργασίες της WAGGGS

Οι συνεργασίες της WAGGGS  

Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών WAGGGS συνεργάζεται με πολλές εθνικούς, διεθνείς ή και περιφερειακούς οργανισμούς και συμμαχίες, διευρύνοντας έτσι την αποστολή της ώστε τα μέλη της, σε όλο τον κόσμο, να μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, με οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες, η WAGGGS μπορεί να:

• Βοηθήσει τα μέλη της να εισακουστούν παγκοσμίως και να επηρεάσει σε σημαντικά θέματα προς όφελος των μελών της.
• Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες ηγεσίας τοπικό η/και παγκόσμιο επίπεδο
• Ενδυναμώνει τα μέλη της μέσα από ποιοτικά προγράμματα για προσωπική ανάπτυξη
Αναπτύσσει τον Οδηγισμό.

Εδώ θα δείτε μερικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται η WAGGGS:

•Olave Baden-Powell Society (OB-PS)
•Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO)
•International Alliance Against Hunger
•International Scout and Guide Fellowship (ISGF)
•Soroptimist International 
•The Alliance of Youth CEOs
•The UPS Foundation
•WOSM
•WWF International
•Plan International

 Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ