Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ενημερωθείτε για τις Συνεργασίες του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (εξωσχολική, παιδαγωγική μη κυβερνητική οργάνωση).

Συνεργασία ΣΕΟ με φορείς και ΜΚΟ


Το ΣΕΟ είναι εγγεγραμμένο:

Επίσης το ΣΕΟ είναι:

1. Ιδρυτικό Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Οργανώσεων Νέων Ελλάδος (ΕΣΟΝΕ)

2. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΕΣΥΝ)
 

3. Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (ΕΛΓ)
Εκπρόσωπος του ΣΕΟ: Ρούσα Γερογιάννη

4. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής ΜΚΟ για την Ανάπτυξη (Concord European NGO Confederation for Relief & Development)
 
Το ΣΕΟ συμμετείχε:

  • Στην Καμπάνια των 800 ΜΚΟ για το Σύνταγμα – Εκπρόσωπος του ΣΕΟ: Γιώργος Παπαδούλης

Το ΣΕΟ συνεργάζεται: 

Το ΣΕΟ έχει υπογράψει:

Το ΣΕΟ είναι εγγεγραμμένο σε δικτυακές πύλες