Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟ 9/4/2019

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 12 μέλη.
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της 30ης Μαρτίου 2019, τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα της 31ης Μαρτίου 2019 και τις παραιτήσεις 2 μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την παρακάτω σύνθεση:

 

Ελένη Γεωργοπούλου Πρόεδρος
Κική Κατούφα Αντιπρόεδρος
Μαρίνα Αλεξοπούλου Γενική Έφορος
Μαρία Αλεξοπούλου                   Γενική Γραμματέας
Τζοβάνα Λαρίσση                      Ταμίας
Γκάρυ Δέδε                       Έφορος Διεθνών Σχέσεων
Μαρία Γιούτσου Μέλος
Σοφία Θειάδου          Μέλος
Έρη Παπαδοπούλου                     Μέλος
Νανώ Παπαϊωάννου      Μέλος