Έντυπα Κατασκηνώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα Έντυπα για Αρχηγούς Ομάδων / Κατασκηνωτές όλων των Κλάδων, Έντυπα για Στελέχη και Έντυπα για γονείς, θα τα βρείτε ανανεωμένα στα: Χρήσιμα Αρχεία της Επιτροπής Κατασκηνώσεων

Έντυπα για Αρχηγούς Ομάδων / Κατασκηνωτές

Πριν την Κατασκήνωση: 

Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε κατασκήνωση
Την συμπληρώνει ο Αρχηγός που θέλει να συμμετάσχει η ομάδα του σε κατασκήνωση αλλά ο ίδιος δεν έχει τις προϋποθέσεις οργάνωσης.
Πρέπει να φτάνει στην Επιτροπή Κατασκηνώσεων μέχρι το Φεβρουάριο στο camp@seo.gr

Δήλωση κατασκήνωσης
Την συμπληρώνει ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης (έχοντας ή όχι ακόμα σχηματίσει κατασκήνωση) και περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για την κατασκήνωση που θα διοργανώσει.
Η δήλωση αυτή πρέπει να φτάνει στην Επιτροπή Κατασκηνώσεων μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στο camp@seo.gr

Αναλυτική δήλωση κατασκήνωσης
Την συμπληρώνει ο Αρχηγός Κατασκήνωσης και περιλαμβάνει το σύνολο των  πληροφοριών σχετικά με την κατασκήνωση που θα διοργανώσει.
Η δήλωση αυτή πρέπει να φτάνει στην Επιτροπή Κατασκηνώσεων ένα μήνα πριν την Κατασκήνωση στο camp@seo.gr

Μετά την Κατασκήνωση: 

Αξιολόγηση κατασκήνωσης
Tη συμπληρώνει ο Αρχηγός Κατασκήνωσης και τη στέλνει στο camp@seo.gr έως τέλος Οκτωβρίου.

Οικονομικός Απολογιμός Κατασκήνωσης
Ο απολογισμός πρέπει να φτάνει στο finance@seo.gr έως τέλος Οκτωβρίου και να συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά που αφορούν στο οικονομικό σκέλος αυτής.

Έντυπα για γονείς

Γράμμα Γονέων
Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και το κόστος της Κατασκήνωσης.

Δήλωση συμμετοχής παιδιού

Η δήλωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού που θα συμμετάσχει στην κατασκήνωση

Πιστοποιητικό υγείας παιδιού

Το πιστοποιητικό συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον γιατρό.

Εξάρτυση

Έντυπα για στελέχη

Πιστοποιητικό υγείας Στελέχους
Το πιστοποιητικό αυτό συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλα τα Στελέχη που συμμετέχουν στην κατασκήνωση και παραδίδεται στον Αρχηγό πριν από την έναρξή της. Δεν απαιτείται υπογραφή γιατρού αλλά ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Στελέχους.