Εκπαιδευτική μεθοδολογία (με βήματα)

Κάθε ένα από τα 5 εκπαιδευτικά θέματα προετοιμάζεται και πραγματοποιείται από μία επιτροπή, η οποία παρουσιάζει το θέμα στο σύνολο της ομάδας. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθούμε αποτελείται από τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο : Γνώση σχετικά με το θέμα που μας ενδιαφέρει
α) Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το θέμα που μας ενδιαφέρει; (Τι είναι, Πότε, Ποιος, Πώς, Γιατί) Βρίσκουμε και κωδικοποιούμε τη γνώση αυτή, η οποία βρίσκεται στα βιβλία και τα βοηθήματα του κλάδου, καθώς και στο αρχείο με τίτλο «Τα 5 στοιχεία λειτουργίας της ομάδας ΜΟ».
β) Βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσουμε τα παραπάνω.
γ) Προετοιμαζόμαστε για την παρουσίαση.
δ) Παρουσιάζουμε σε όλη την ομάδα. Καλό είναι στην παρουσίαση να συμμετέχουν όλα τα μέλη της επιτροπής.

Βήμα 2ο : Παιχνίδι Κατανόησης
α) Βρίσκουμε τα σημεία της γνώσης που θέλουμε να σιγουρευτούμε πως όλοι έχουν κατανοήσει (αν ήταν κουίζ, ποιες θα ήταν οι ερωτήσεις;)
β) Βρίσκουμε έναν ευχάριστο τρόπο (παιχνίδι, χορό, τραγούδι ή κάτι άλλο) στο οποίο συμμετέχει όλη η ομάδα για να επιβεβαιώσουμε πως αυτά που παρουσιάσαμε έχουν γίνει κατανοητά σε όλους.

Βήμα 3ο : Από τη θεωρία στην πράξη
α) Σχεδιάζουμε την πρακτική εφαρμογή που θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που μόλις μάθαμε.
β) Η Oμάδα (όλη μαζί ή χωρισμένη σε μικρότερες ομάδες) εφαρμόζει αυτά που έχει μάθει.

Βήμα 4ο : Αξιολόγηση
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ουσιαστικά η αξιολόγηση γίνεται μετά το εκπαιδευτικό διήμερο και μέσα στα πλαίσια της ζωής της Oμάδας, πχ στην αξιολόγηση κάθε τριμηνίας, κάθε επιτροπής κ.ά.