Οι Μ. Οδηγοί στο Radio 1

Στο RADIO 1 ξεναγήθηκαν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2014 οι Μ. Οδηγοί. Εκεί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν στον "αέρα" για το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, καθώς και για τις δράσεις τους.

Φωτογραφικό Υλικό