Προηγούμενα Συνέδρια

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 3ων Κλάδων, Σπέτσες 1985

Διεθνές Έτος Νεότητας

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 3ων Κλάδων, Αθήνα 1987

Ανανέωση του Παιδαγωγικού Προγράμματος του Οδηγισμού

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 3ων Κλάδων, Βάρη 1990

«Όταν λαχταράς να πετάξεις βρίσκεις τον τρόπο να φτάσεις ψηλά.»

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Χαλκιδική 1992

« Συμμετοχή στο σήμερα, σπορά για το αύριο.»

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Βάρη 1993

«Μέλλον είναι η επόμενη στιγμή.» 

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Βάρη 1995

«Τα βήματά σου συναντώ και προχωρώ μόνο μπροστά.»

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Θεσσαλονίκη 1997

«Αρχηγοί σε θέσεις κλειδιά.»

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Βάρη 2002

«Οδηγός σε έναν κόσμο που αλλάζει»

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Κέρκυρα 2005

"Οδηγός μου, η Ομάδα μου"

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχηγών 4ων Κλάδων, Βόλος 2008

«Έλα να κάνουμε θόρυβο»

11ο Συνέδριο Αρχηγών, Αρχ.Ολυμπία 2012
"Δώσε Σχήμα"