Θέμα Συνεδρίου

Το θέμα αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι του Συνεδρίου. Προκύπτει από τις ιδέες, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες των Αρχηγών. Δίνει προσανατολισμό στις εργασίες του Συνεδρίου και αποτελεί ερέθισμα για σκέψη και δράση.

Τα θέματα γύρω από τα οποία χτίστηκαν τα δύο προηγούμενα Συνέδρια ήταν τα εξής:

10ο Συνέδριο “Ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη: Αριθμός μελών και ομάδων, κατανόηση των αναγκών των παιδιών σήμερα, οι αξίες του Οδηγισμού στην σύγχρονη ζωή, η δύναμη των Στελεχών να κάνουν τη διαφορά, η ευθύνη του Αρχηγού: «Ώρα για Δράση»

11ο Συνέδριο «Στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι αξίες του Οδηγισμού μπορούν να αποτελέσουν το πιο ουσιαστικό εφόδιο για την αναδόμηση της κοινωνίας και την ουσιαστική εξέλιξη και γαλούχηση των παιδιών. Άλλωστε, ως εθελοντές αποτελούμε κοινωνικά πρότυπα. Πόση αξία δίνουμε στο εθελοντικό μας έργο; Ποια η ευθύνη μας; Ποια προσωπική ανταπόδοση υπάρχει;»

Το Θέμα για το 12ο Συνέδριο είναι το εξής:

Οι παγκόσμιες συγκυρίες καθώς και οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στην πατρίδα μας, μας καλούν να επαναδιατυπώσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες μας, έχοντας ως γνώμονα τις αξίες και τις αρχές του Οδηγισμού.
Ο Οδηγισμός μπορεί να ενισχυθεί ως εξωσχολική δραστηριότητα των παιδιών καθώς και να προβάλλει δυναμικά τον παιδαγωγικό του ρόλο του στην ανάπτυξη παιδιών και εφήβων μέσω του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος (αυτοδιοικούμενες Ομάδες, σύγχρονοι τρόποι εκπαίδευσης, δημιουργικές δραστηριότητες).

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βρούμε τα σημεία που χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε και με γνώμονα τις αξίες του Οδηγισμού να τα εναρμονίσουμε με τη σημερινή πραγματικότητα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση  μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση synedrioarchigon@seo.gr.