Τι είναι;

Το Συνέδριο των Αρχηγών είναι ένας θεσμός για το ΣΕΟ εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Μέσω του Συνεδρίου οι Αρχηγοί των ομάδων και των τεσσάρων κλάδων, απ’ όλη την Ελλάδα, έχουν την ευκαιρία να οραματιστούν για το μέλλον του Σώματος, να δημιουργήσουν, να τροποποιήσουν και να καταργήσουν θεσμούς, δίνοντας έτσι μιa σύγχρονη πνοή διατηρώντας όμως πάντοτε τις αξίες και τα ιδανικά του Σωματείο.

Δύναμή μας και σκοπός είναι οι προβληματισμοί μας, οι σκέψεις, οι ιδέες, οι ανάγκες και το όραμά μας.

Το Συνέδριο Αρχηγών είναι η ευκαιρία να ακουστεί τεκμηριωμένη η φωνή των Αρχηγών, μέσα από δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες.

Είναι η ευκαιρία μας

• Να επικοινωνήσουμε οι Αρχηγοί των τεσσάρων Κλάδων, απ’ όλη την Ελλάδα,
• Να προβληματιστούμε
• Να αξιολογήσουμε
• Να γνωμοδοτήσουμε
• Να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε ιδέες
• Να μεταφέρουμε όλες μας τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας στην Κεντρική Διοίκηση

Τώρα είναι η στιγμή που ξεκινάμε μία πορεία προς το 12ο Συνέδριο, 83 χρόνια μετά την ίδρυση του Οδηγισμού. Και συνεχίζουμε ένα θεσμό πρωτοπόρο, καινοτόμο, εμπνευστικό και ουσιαστικό, για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, αλλά και για εμάς. Ξεκινάμε, λοιπόν, το δικό μας Συνέδριο!

Η συμμετοχή όλων μας και του καθενός ξεχωριστά, είναι πολύ σημαντική!