Συνάντηση Παλιών Μελών

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 στην εστία Β. Τεριακίδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση Παλαιών Μελών του Τοπικού μας. Θυμηθήκαμε, συγκινηθήκαμε αλλά και διασκεδάσαμε. Η μεγάλη ανταπόκριση των παλαιών είναι υπόσχεση για μελλοντικές συναντήσεις γιατί ο Οδηγισμός είναι ο Κρίκος που μας ενώνει.

Φωτογραφικό Υλικό