Καθαρισμός ακτής Καλαμίτσας Σάββατο 1/10/2016

καθαρισμός ακτής