Κατάθεση στεφάνου - 27/10/2016

Το Τ.Τ.Καβαλας κατέθεσε περήφανα το στεφάνι του στην μνήμη των ηρώων του 1940.

Φωτογραφικό Υλικό