Μια πράξη αγάπης

Μια πράξη αγάπης 
Κάνοντας πράξη το υπηρετείν σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε και μαζέψαμε ρούχα πρώτης ανάγκης τα οποία δόθηκαν στον ιερέα του χωριού Βρισα οι οδηγοί είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε σε ότι χρειαστεί !
Βοηθάμε παντού και πάντα !