Ομάδα Συνεργασίας

Η ΟΣ της Καβάλας έκλεισε την Οδηγική χρονιά με ουζάκι και γιόρτασε τα 80 παρουσίας του τοπικού Τμήματος!

Φωτογραφικό Υλικό