Εκπαίδευση Ενωμοταρχών-Υπενωμοταρχών | 14-15/10/2017

Εκπαίδευση Ενωμοταρχών-Υπενωμοταρχών! 
Οι Ενωμοταρχες και οι Υπενωμοταρχες της Ναυτοδηγικής Ομάδας Οδηγών μαγειρεύουν σε ενωμοτιακά σκεύη μαγειρέματος!

Άντε να λύσουμε... Να ξεκινήσουμε!

Και…

Μετά το τέλος της Εκπαίδευσης οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες ανέλαβαν τον Ρόλο τους με νέα δύναμη και βοηθούν τις Ενωμοτίες τους στον Προγραμματισμό της τριμηνίας της Ναυτοδηγικής Ομάδας Οδηγών!!


#ttkavalas
#kladosodigon
#odigismos

Φωτογραφικό Υλικό