28η Οκτωβρίου 2017

Αν και με βροχή το Τοπικό Τμήμα Καβάλας συμμετείχε στην Παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους μας!

Φωτογραφικό Υλικό