Ανακοίνωση για το Οδηγικό Πρατήριο

Από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, το Οδηγικό Πρατήριο

θα εξυπηρετεί ΜΟΝΟ τις παραγγελίες που θα έρχονται

με e-mail στο magazaki@seo.gr και τις ηλεκτρονικές

παραγγελίες μέσω του e-shop.