Πρόοδος αρχηγών κατασκήνωσης

Η κατασκήνωση είναι μία αξέχαστη εμπειρία για όλους.

Αν θέλεις να μάθεις πως μπορείς να αποκτήσεις Άδεια Αρχηγού Κατασκήνωσης ή τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Διπλώματος Κατασκηνωτή, επέλεξε από τα περιεχόμενα.

Για κάθε διευκρίνιση, η Επιτροπή Κατασκηνώσεων είναι στη διάθεσή σου.

Άδεια Κατασκήνωσης

Για να έχεις το δικαίωμα να αναλάβεις την οργάνωση και διοίκηση ενός Χαρούμενου Ταξιδιού, ενός Χαρούμενου Δάσους, μιας Κατασκήνωσης Κλάδου Οδηγών ή Κλάδου Μεγάλων Οδηγών, η Επιτροπή Κατασκηνώσεων και το Τμήμα Εκπαιδεύσεων του Σ.Ε.Ο δίνουν ειδικές άδειες, εφόσον αποκτήσεις τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα μέσα από την Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση.

Η συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατασκηνώσεις πριν την παρακολούθηση της Τεχνικής Κατασκηνωτικής Εκπαίδευσης, δίπλα σε έναν έμπειρο αρχηγό, θα σου δώσει αρκετές γνώσεις για τη ζωή στη φύση και ευκαιρίες για πρακτική τους εφαρμογή. Ακόμα, τυπικά προσόντα προκειμένου να συμμετάσχεις σε Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση είναι:
 
Στέλεχος κάποιου Κλάδου που έχει:

 • ολοκληρώσει τη Γενική Εκπαίδευση στον αντίστοιχο Κλάδο.
 • ηλικία:
           για τον Κλάδο Αστεριών, 23 ετών
           για τον Κλάδο Πουλιών και Οδηγών, 20 ετών
           για τον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών, 22 ετών
 • ενεργό συμμετοχή ως μέλος Αρχηγείου σε τρεις (3)  κατασκηνώσεις του Κλάδου του με δύο Υπαρχηγίες, μία ως Υπεύθυνος  Προγράμματος και μία ως Υπεύθυνος Λειτουργίας.
 • ενεργό συμμετοχή ως μέλος Αρχηγείου σε Ομάδα του αντίστοιχου Κλάδου μέσα στην τελευταία 4ετία
 • να έχει διατελέσει Αρχηγός με Εντολή

Προκειμένου να αποκτήσεις Άδεια Κατασκήνωσης, θα πρέπει:

 • να έχεις παρακολουθήσει με επιτυχία την Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση
 • να έχεις εντολή Αρχηγού για δύο συνεχόμενα έτη την τριετία πριν ή μετά την Τεχνική Εκπαίδευση.

Δίπλωμα Κατασκηνωτή

Το Δίπλωμα Κατασκηνωτή αποτελεί αναγνώριση της ικανοποιητικής απόδοσής σου ως Αρχηγός Κατασκήνωσης.

Για την απόκτηση Διπλώματος Κατασκηνωτή απαιτούνται τα εξής: 

 • να έχεις Δίπλωμα Αρχηγού
 • να έχεις τηρήσει τον Κανονισμό Κατασκηνώσεων
 • να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση

 Ακόμα, ανάλογα με τον Κλάδο σου:

 Κλάδος Αστεριών

Να έχεις Αδεια Χαρούμενου Ταξιδιού και να έχεις αρχηγεύσει με επιτυχία σε δύο τουλάχιστον Χαρούμενα Ταξίδια.

Κλάδος Πουλιών

Να έχεις Αδεια Χαρούμενου Δάσους και να έχεις αρχηγεύσει με επιτυχία σε δύο τουλάχιστον Χαρούμενα Δάση, ένα εκ των οποίων σε σκηνές.

Κλάδος Οδηγών

Να έχεις Αδεια Κατασκήνωσης του Κλάδου Οδηγών και να έχεις αρχηγεύσει με επιτυχία σε δύο τουλάχιστον Κατασκηνώσεις του Κλάδου Οδηγών, εκ των οποίων η μία Πλήρης σε μη οργανωμένο χώρο στην Ελλάδα.

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

Να έχεις Αδεια Κατασκήνωσης του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών και να έχεις αρχηγεύσει με επιτυχία σε δύο τουλάχιστον Κατασκηνώσεις του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών, εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης σε μη οργανωμένο χώρο στην Ελλάδα.

Ειδικές περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση που Κατασκηνώτρια/τής με Δίπλωμα ενός Κλάδου αρχηγεύσει,  με την έγκριση της Επιτροπής Κατασκηνώσεων, σε κατασκήνωση άλλου Κλάδου, η οποία θα κριθεί από την Επιτροπή Κατασκηνώσεων ως επιτυχής, και εφόσον έχει δουλέψει για ένα χρόνο σε Ομάδα του αντίστοιχου Κλάδου, της/του απονέμεται η Άδεια Κατασκηνώτριας/τή και του άλλου Κλάδου, μετά από σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων Εφόρων των Κλάδων και της Επιτροπής Κατασκηνώσεων.
2. Στέλεχος που έχει Δίπλωμα Κατασκηνώτριας/τή, με εντολή ενός Κλάδου, μπορεί να κάνει κατασκήνωση άλλου Κλάδου, εφόσον στο Αρχηγείο της κατασκήνωσης η/ο Υπεύθυνη/ος Προγράμματος είναι Στέλεχος που έχει εγκρίνει ο αντίστοιχος Κλάδος.
3. Η/Ο Γεν. Έφορος, οι τέσσερις Έφοροι των Κλάδων, οι Πρόεδροι του Τμήματος Εκπαιδεύσεων και της Επιτροπής Κατασκηνώσεων και η/ο Έφορος Διεθνών Σχέσεων διατηρούν την εντολή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, εφόσον έχουν εντολή τη στιγμή αναλήψεως των καθηκόντων τους.


Εντολή Αρχηγού Κατασκήνωσης

Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων δίνει Εντολή Αρχηγού Κατασκήνωσης που ισχύει για τρία χρόνια σε όλα τα Στελέχη όταν αποκτούν Άδεια Αρχηγού Κατασκήνωσης και σε όλους τους Αρχηγούς με Άδεια ή Δίπλωμα Αρχηγού Κατασκήνωσης που είχαν κατασκηνωτική δράση τα τρία τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.
Η/Ο Αρχηγός Κατασκήνωσης ευθύνεται απέναντι στην Επιτροπή Κατασκηνώσεων και την Κεντρική Διοίκηση για την ενεργό συμμετοχή της/του στις κατασκηνώσεις, την τήρηση του Κανονισμού Κατασκηνώσεων και την ενημέρωσή της/του πάνω σε προγράμματα των Κλάδων και ιδιαιτέρως σε θέματα σχετικά με τη φύση και τη ζωή στην ύπαιθρο. Φροντίζει, επίσης, για την αυτοεκπαίδευσή της/του πάνω σε κατασκηνωτικά θέματα. Καλό θα είναι να συμμετέχει σε μία συνάντηση τηε Επιτροπής Κατασκηνώσεων στην τριετία.
Αν η/ο Αρχηγός Κατασκήνωσης έχει απομακρυνθεί από την ενεργό κατασκηνωτική δράση για τρία χρόνια, θα πρέπει τον τέταρτο χρόνο να είναι Αρχηγός Κατασκήνωσης, αφού πρώτα ενημερωθεί πάνω σε θέματα προγράμματος και κατασκήνωσης από τον Κλάδο του και η Επιτροπή Κατασκηνώσεων.
Σε περίπτωση που η απομάκρυνσή της/του υπερβαίνει τα 4 χρόνια, τότε θα πρέπει να συμμετάσχει σαν Βοηθός Υπαρχηγού Προγράμματος σε Κατασκήνωση του Κλάδου του ή να περάσει πάλι την Τεχνική Εκπαίδευση του Κλάδου του.


Υποχρεώσεις:

 • να είναι Αρχηγός Κατασκήνωσης ή μέλος Αρχηγείου Κατασκήνωσης σε κατασκήνωση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά μέσα στην τριετία.
 • να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κατασκηνώσεων και την/τον Τοπική/ό Έφορο για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Κατασκήνωσης.
 • κατά περίπτωση μπορεί να αναλάβει Αρχηγός Αποστολής σε Κατασκήνωση Εξωτερικού, εφόσον έχει εμπειρία ταξιδιού στο εξωτερικό και έχει παρακολουθήσει την Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο».
  Η/Ο Κατασκηνώτρια/τής με Δίπλωμα και Εντολή Αρχηγού Κατασκήνωσης είναι υποψήφια/ος για επί Θητεία Μέλος στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Ο.
   

Ανανέωση Εντολής

Η Εντολή Αρχηγού Κατασκήνωσης ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι παραπάνω υποχρεώσεις.