Τοπικό Σύμβούλιο & Στελέχη

Πρόεδρος: Λίτσα Μυλάδου (έως 31/8/11)
Τοπική Έφορος: Αικατερίνη Καραμιχάλη (έως 31/8/11)