Έχετε επιλέξει:            
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

Ημέρες & ώρες συγκεντρώσεων:

 

Εστία Μπιλλείου


Κλάδος Αστεριών: Σάββατο 11:30-13:00

Κλάδος Πουλιών: Σάββατο 17:00-19:00

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών: Κυριακή 17:30-19:30

 

Εστία Πανοράματος


Κλάδος Αστεριών: Σάββατο 11:00-12:30

Κλάδος Πουλιών: Σάββατο 13:00-15:00

Κλάδος Οδηγών : Σάββατο 13:00-15:00

 

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Γραφείων: Π. Πατρών Γερμανού 23,  546 22,  Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310-266641, 275732, fax: 2310-266641
Τρίτη και Παρασκευή: 10:00 έως 14:00

e-mail: ttthessalonikis@seo.gr

facebook: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Θεσσαλονίκης


Φόρμα Επικοινωνίας