Μέρα των Πουλιών 2019

Περιγραφή Προγράμματος

download pdf

Περιγραφή Πτυχίου "Cyber Ήρωας" για Στελέχη

download pdf

Το Πτυχίο "Cyber Ήρωας"- εκτυπώσιμο αρχείο

download pdf

Το Πτυχίο "Cyber Ήρωας"-web only

download pdf

Το Πτυχιοκούτι

download pdf