Εκπαιδευτικά διήμερα Κλάδου Μεγάλων Οδηγών

Ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών, στα πλαίσια του στρατηγικού του σχεδιασμού, πέρα από τη βελτίωση του βιώματος των Μεγάλων Οδηγών & Ναυτοδηγών, επιδιώκει στενότατη συνεργασία με τα Τοπικά και Περιφερειακά Τμήματα αλλά και με τα Στελέχη του, που αποτελούν την βάση και την κινητήριο δύναμη των Ομάδων μας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζουμε δύο εκπαιδευτικά διήμερα για την Εκπαίδευση Ομάδας:

1. Στη Θεσσαλονίκη στις 6-7 Ιανουαρίου 2018, με Αρχηγό τον Γιώργο Παπαδούλη, Έφορο Κλάδου Μεγάλων Οδηγών και,

2. Στην Αθήνα στις 20-21 Ιανουαρίου 2018, με Αρχηγό την Κέλλυ Φραγκουδάκη, Βοηθό Εφόρου Κλάδου Μεγάλων Οδηγών.

Δείτε εδώ την επιστολή του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών για τα Εκπαιδευτικά Διήμερα

Δείτε εδώ την δήλωση π ρ ό θ ε σ η ς  συμμετοχής

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω