Πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γνώσης του Coursera

Με γνώμονα τη συνεχή ενδυνάμωση και ανάπτυξη όλων των ενήλικων Στελεχών του, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού σε συνεργασία με το ReGeneration και την Ethelon, εξασφάλισε τη δωρεάν πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γνώσης του Coursera.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΕΟ αξιοποιεί τη δυναμική του Coursera, της παγκοσμίως κυρίαρχης online πλατφόρμας εκπαίδευσης και του Workforce Recovery Initiative της πρωτοβουλίας για τον COVID-19 από το Regeneration, το οποίο «ξεκλειδώνει» την πρόσβαση σε 3.800 online μαθήματα και 400 εξειδικεύσεις για δεκάδες χιλιάδες άτομα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας να παρακολουθήσουν μαθήματα και να λάβουν πιστοποίηση από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως Stanford, Yale, INSEAD, Imperial College London κ.ά.

Η πλούσια «βιβλιοθήκη γνώσης» του Coursera περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκπαιδευτικά προγράμματα σε:

❏       Business (Leadership and Management, Finance, Marketing etc)

❏       Computer science (Java, C++, Javascript Blockchain Linux Agile IOT Scala HTML etc)

❏       Data science (Python Excel SQL R Tableau Big Data TensorFlow MATLAB Deep  learning Machine Learning Artificial Intelligence Statistics IBM)

❏       Information Technology (Cyber Security AWS Google Cloud SAP Google)

❏       Health

❏       Math & Logic

❏       Personal Development

❏       Physical Science & Engineering (Electrical Engineering Mechanical Engineering Chemistry Environmental Science and Sustainability Physics and Astronomy Research Methods)

❏       Social Sciences

❏       Language Learning

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη και των τεσσάρων Κλάδων.

Οι εγγραφές στα online μαθήματα ενδιαφέροντός σας, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 28/9/2020.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κατόπιν εγγραφής, η πρόσβαση στα μαθήματα θα ισχύει έως 31/12/2020.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ΕΔΩ και στη συνέχεια θα λάβετε το σχετικό link ενεργοποίησης από το Coursera.

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω