Επείγουσα Ενημέρωση!

Επείγουσα Ενημέρωση!

Επείγουσα Ενημέρωση

Αφορά όσους έχουν, ή όσους χειρίζονται ηλεκτρονική διεύθυνση   «...@seo.gr»

Καθώς η Microsoft έχει απενεργοποιήσει την αυτόματη προώθηση των emails από  λογαριασμό @seo.gr σε άλλον προσωπικό (π.χ. gmail, yahoo κλπ.) να ελέγχετε αναφορικά με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού αποκλειστικά τους λογαριασμούς σας (@seo.gr), ώστε να μην παρεμποδίζεται η επικοινωνία.

Εάν χρειάζεστε reset στους κωδικούς σας παρακαλούμε στείλτε ένα μήνυμα στο info@seo.gr

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω