Αλλάξαμε και σας περιμένουμε

Αγαπητοί Φίλοι Οδηγοί,

«Αλλάξαμε και σας περιμένουμε», θα μπορούσε να ειναι το σύνθημά μας για τη φετινή χρονιά !
Το Διοικητικό Συμβούλιο  με την απόφασή του της 19ης  Μαΐου 2009, υιοθέτησε την πρότασή μας για την αλλαγή του ονόματος του «Τμήματος Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών», ονομασία καθόλου ελκυστική γιατί παραπέμπει  σε γερασμένα μέλη.
Έτσι το όνομά μας γίνεται πλέον «Τμήμα Συνεργασίας» στην επικοινωνία μας στα πλαίσια του ΣΕΟ και σε «Τμήμα Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού» όταν απευθυνόμαστε εκτός του ΣΕΟ.

Αντίστοιχα αλλάζει και η ονομασία των Ομάδων από «Ομάδες Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών» σε

«Ομάδες Συνεργασίας» και

«Ομάδες Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού»

Και για να θυμηθούμε λίγο την ιστορία :

Το καλοκαίρι του 1974 η πρώτη Ομάδα Συνεργασίας η  «Επιτροπή» όπως ονομάστηκε τότε,  σχηματίστηκε από παλιά στελέχη  που έτρεξαν στο ΣΕΟ για να προσφέρουν τη βοήθειά τους στην Κύπρο.

Το 1975 στην «Πανελλήνια Συνάντηση» που οργανώθηκε για τα στελέχη αυτά,  καθιερώθηκε η ονομασία   «Τμήμα Επικοινωνίας και Συνεργασίας» που ταίριαζε με τις επιδιώξεις του : Επικοινωνία μεταξύ των μελών και Συνεργασία με τον Οδηγισμό του Κέντρου και της Περιφέρειας.

Το 1987 απαλείφθηκε ο όρος «Επικοινωνίας»  και απλά ονομάστηκε    «Τμήμα Συνεργασίας» για να δοθεί βαρύτητα στη συνεργασία προς όφελος του Τοπικού Οδηγισμού.

Τέλος το 1995 προστέθηκε ο Προσδιορισμός «Παλαιών» προκειμένου να εναρμονισθεί η ονομασία του Τμήματος με το όνομα της Παγκόσμιας Οργάνωσης των Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών  I.F.O.F.S.A.G.  (International Fellowship of Former Scouts and Guides), στην οποία ανήκει μέσω της ΕΣΠΠΟΕ (Επιτροπή Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος).

Πλέον το όνομα της Παγκόσμιας Οργάνωσης έχει τροποποιηθεί σε ISGF (International Scout and Guide Fellowship) και δεν περιλαμβάνει τον όρο   «Former» ( Παλαιών)  και έτσι πιστεύουμε  ότι    δεν συντρέχει πλέον κανένας λόγος    να διατηρηθεί  ο όρος «Παλαιών» στον τίτλο του Τμήματος.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μέλη των Ομάδων Συνεργασίας

Ηταν! Είναι!  και θα είναι πάντα  Οδηγοί, που για διάφορους λόγους (οικογενειακούς, επαγγελματικούς, προσωπικούς κλπ)  δεν έχουν,  στην παρούσα τουλάχιστον φάση της ζωής τους,  άλλη ιδιότητα και θέση ευθύνης  στον Τοπικό Οδηγισμό. Μέσω των Ομάδων Συνεργασίας μπορούν να ανήκουν και πάλι στην Οδηγική οικογένεια και να προσφέρουν την πολύτιμη εμπειρία τους, την αγάπη τους για τον οδηγισμό και τον τόπο τους με άλλο τρόπο μέσα από την δράση της Τοπικής Ομάδας Συνεργασίας.

Η Ομάδα Συνεργασίας όταν λειτουργεί σωστά,  με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος και τον Οργανισμό του ΣΕΟ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία του Τοπικού Τμήματος. Τα παραδείγματα είναι πολλά.

Σας καλούμε λοιπόν να βρείτε όλους αυτούς τους Οδηγούς του τόπους σας που έχουν για διάφορους λόγους απομακρυνθεί και να τους δώσετε την ευκαιρία να δουλέψουν και πάλι γα τον Οδηγισμό μέσα από μια άλλη ιδιότητα αλλά πάντα με οδηγικό πνεύμα και αγάπη για τον Οδηγισμό.

 

Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο/η Πίσω