Είμαστε παρέες νέων 18-24 ετών και δημιουργήσαμε τις Ομάδες συν+, τις πιο νέες Ομάδες στην Οδηγική οικογένεια.

Οι Ομάδες μας είναι αυτοδιοικούμενες Ομάδες ενηλίκων Οδηγών, με ευέλικτο πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές του Οδηγισμού και στις προτιμήσεις των μελών τους.

Οι συγκεντρώσεις μας γίνονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε τόπο και χρόνο που επιλέγει η Ομάδα, με ιδέες γεμάτες δράση, περιπέτεια και κοινωνική συμμετοχή.

Για να το πετύχει αυτό, η Ομάδα μας προσπαθεί να παρακινήσει, να στηρίξει και να ενισχύσει τα μέλη της στη συνεχή προσπάθεια για αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, προσωπική ανάπτυξη και έκφραση, να δημιουργήσει ευκαιρίες δράσης στη φύση και το περιβάλλον, να συμμετέχει και να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό σύνολο, βασίζοντας το πρόγραμμά της στις αξίες του Οδηγισμού.

Σε μια Ομάδα συν+:

συνθέτω, συναρπάζω, συνδυάζω, συνεργάζομαι , συναντώ και ζω την Οδηγική ζωή όπως την νοιώθω!

Έλα μαζί μας!!