Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ενώνει τις δυνάμεις του με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών HELPHELLAS ΕΣΚΕΘ, που έχει σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών κάθε είδους για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς καταστροφής.

Με κοινό στόχο την Κοινωνική Προσφορά στην περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, οι Υπεύθυνες Εκτάκτων Αναγκών των Τοπικών Τμημάτων και Μέλη της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού έχουν αναλάβει να συντονίζουν και να διαχειρίζονται τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει από όλη την Ελλάδα στην περιοχή.