Ο Οδηγισμός για να φτάσει στο σκοπό του χρησιμοποιεί ως βασική μέθοδο, την Αγωγή του παιδιού από το παιδί, πράγμα που το πετυχαίνει μέσα από αυτοδιοικούμενες ομάδες.

Ο Οδηγισμός προσφέρει στα μέλη του Ιδανικά και Στόχους, που δίνουν ένα ιδιαίτερο νόημα στη ζωή τους.

Ομαδική ζωή, βασισμένη σε δημοκρατικές αρχές

και

Δημιουργικές δραστηριότητες, που αξιοποιούν τις έμφυτες ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους και αποβλέπουν:

  • στην προσωπική ανάπτυξη
  • την κοινωνική συμμετοχή και προσφορά
  • τη ζωή στη φύση
  • την παγκόσμια φιλία και κατανόηση