Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού απαντώντας στις προκλήσεις της κοινωνίας σχεδιάζει καινοτόμα Παιδαγωγικά Προγράμματα δράσης και προσφοράς, περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης, καλλιέργειας της οικολογικής συνείδησης, αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων λόγω κλιματολογικών αλλαγών, κοινωνικής αλληλεγγύης στοχεύοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Προγράμματα-δράσεις που συμβάλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μελών του.