Στον παρακάτω χάρτη θα βρείτε τις περιοχές που δραστηριοποιείται το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης για παροχή βοήθειας σε επιχειρούντες και πυρόπληκτους. Απευθυνθείτε στο κοντινότερό σας Τοπικό Τμήμα για να συνεισφέρετε στην ενέργεια αυτή.

https://bit.ly/3lI6zJ1