Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία μας:

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3236548, 210-3235794
E-mail: seo@seo.gr

Προϊσταμένη Γραφείων Σ.Ε.Ο. – Γραμματέας Δ.Σ. Δήμητρα Τσεσμελή dtsesmeli@seo.gr

Γενική Γραμματεία ΣΕΟ: ggrammateas@seo.gr

Γραμματέας Τμήματος Ανάπτυξης Βάλια Μποβιάτση valiab@seo.gr

Επικοινωνία με Κλάδους και Τμήματα Κεντρικής Διοίκησης: