Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την επιτυχία του σκοπού του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Διοικεί και διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στο Σωματείο και την περιουσία του.

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της 19ης Μαρτίου 2022, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα της 20ης Μαρτίου 2022, έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

από 20/3/2022
Πρόεδρος
Σόφη Μπέλμπα
Αντιπρόεδρος
Μαίρη Ελευθεριώτη
Γενική Γραμματέας
Κέλλυ Πετρατζά
Ταμίας
Σοφία Θειάδου
Γενική Έφορος
Νανώ Παπαϊωάννου
Έφορος Διεθνών Σχέσεων
Έρη Παπαδοπούλου
Μέλη
Δήμητρα Γκέσουρα
Σταματία Μαργαρίτη
Άντζυ Τερζάκη
Νίκη Τηλιακού
Νάσος Τσιάμης
Ματούλα Τσιντσιλώνη
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επικεφαλής:
Νανώ Παπαϊωάννου – Γενική Έφορος
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Επικεφαλής:
Σόφη Μπέλμπα – Πρόεδρος
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επικεφαλής:
Σοφία Θειάδου – Ταμίας