Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την επιτυχία του σκοπού του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Διοικεί και διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στο Σωματείο και την περιουσία του.

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της 18ης Μαρτίου 2023, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα της 19ης Μαρτίου 2023, έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

από 19/3/2023
Πρόεδρος
Σόφη Μπέλμπα
Αντιπρόεδρος
Μαίρη Ελευθεριώτη
Γενική Γραμματέας
Κέλλυ Πετρατζά
Ταμίας
Δήμητρα Γκέσουρα
Γενική Έφορος
Κλέμον Μπόλλε
Έφορος Διεθνών Σχέσεων
Μαριάννα Ραψωματιώτη
Μέλη
Ματούλα Βελιανίτη
Σταματία Μαργαρίτη
Άντζυ Τερζάκη
Νίκη Τηλιακού
Νάσος Τσιάμης
Ματούλα Τσιντσιλώνη
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επικεφαλής:
Κλέμον Μπόλλε – Γενική Έφορος
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Επικεφαλής:
Σόφη Μπέλμπα – Πρόεδρος
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επικεφαλής:
Δήμητρα Γκέσουρα – Ταμίας