Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) είναι αυτοτελές Σωματείο, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπεί τον ελληνικό Οδηγισμό. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κοριτσιών Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων (WAGGGS).

Για την επίτευξη του σκοπού του Οδηγισμού προβλέπονται συντονισμένες ενέργειες σε εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, προς τρεις κατευθύνσεις:

  • Ανάπτυξη
  • Επικοινωνία και Εκπροσώπηση
  • Οικονομικά και Διαχείριση