Παγκόσμιος Οδηγισμός

“Look wide, and even when you think you are looking wide – look wider still!!”  Baden Powell

Help to create a better world and a brighter future for the youth of tomorrow.” Olave Baden Powell

Ο ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων (WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts) είναι μια εθελοντική, μη κυβερνητική οργάνωση, παιδαγωγικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Βασίζεται σε πνευματικές πανανθρώπινες αξίες και είναι ανοιχτή σε όλους, χωρίς καμία διάκριση ως προς τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνικότητα ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Σήμερα, μετά το 31ο Παγκόσμιο Συνέδριο του 2004, η Παγκόσμια Οργάνωση με έδρα το Λονδίνο, αριθμεί περισσότερα από δέκα εκατομμύρια μέλη σε 150 χώρες σε όλο τον κόσμο!

Σκοπός του Οδηγισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να δώσει στα μέλη του τη δυνατότητα να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες και να προσφέρουν τόσο στην κοινότητα που ζουν, όσο και στην παγκόσμια κοινότητα. Από την αρχή της ύπαρξής του, ο Οδηγισμός έδωσε στα μέλη του την ευκαιρία να ζήσουν την ομαδική ζωή, να βιώσουν ενδιαφέρουσες εμπειρίες μέσα από δραστηριότητες που προσφέρουν ανάπτυξη της προσωπικότητας, ζωή στη φύση και περιπέτεια, αλλά και κοινωνικό έργο, με πίστη στην Υπόσχεση και το Νόμο, που εκφράζουν τις βασικές αρχές.
Σήμερα, η Παγκόσμια Οργάνωση αποδέχεται τις θέσεις που έχουν τεθεί από τις Εθνικές Οργανώσεις-Μέλη της, ως προς τη συνεκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών.

Ο Οδηγισμός προσαρμόζεται στις κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές συνθήκες της χώρας που εκπροσωπεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δυνατότητες της νεολαίας κάθε τόπου, χωρίς όμως ν’ αποκλίνει από τις παραπάνω βασικές και παγκόσμιες αρχές του. Έτσι, παρά το διεθνή του χαρακτήρα και τους παγκόσμιους δεσμούς των μελών του, ο Οδηγισμός καταφέρνει να διατηρεί και την εθνική υπόστασή του. Ουσιαστικός στόχος κάθε Εθνικής Οργάνωσης-Μέλους είναι να προάγει τον σκοπό του Οδηγισμού και την κατανόηση των βασικών αρχών του και να ενθαρρύνει τη φιλία μεταξύ των μελών του σε όλο τον κόσμο.

Όραμα και αποστολή

Από την εποχή που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Οργάνωση (1928) και μέχρι σήμερα:

 • Προτρέπει και υποστηρίζει εκατομμύρια μέλη της να αποκτήσουν υπεύθυνη στάση, παρέχοντάς τους μεγαλύτερες ευκαιρίες στο πλαίσιο της οικογένειας, της κοινωνίας, του πολιτισμού, της οικονομίας και της πολιτικής ζωής τόσο στη χώρα τους, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ευαισθητοποιεί τα μέλη της σε παγκόσμια προβλήματα και ενθαρρύνει τη βαθύτερη κατανόηση και αφοσίωση στην κοινοτική/τοπική ανάπτυξη.
 • Συνεισφέρει στην προβολή της θετικής εικόνας των νεαρών γυναικών κτίζοντας τις ηγετικές τους ικανότητες.
 • Επικεντρώνεται σε βαθιά ριζωμένους πολιτιστικούς, θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες που ενισχύουν τα στερεότυπα, με στόχο να καταπολεμήσει τις διακρίσεις.

Το έργο της Παγκόσμιας Οργάνωσης

 • Οργανώνει διεθνείς συναντήσεις, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια στα πέντε Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη της να έρχονται σε επαφή, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες, και να εκπαιδεύονται συνεχώς.
 • Συνεργάζεται με την Παγκόσμια Οργάνωση Προσκοπικής Κίνησης (WOSM – World Organization of Scout Movement), τη Διεθνή Οδηγική & Προσκοπική Φιλία, και τα Ηνωμένα Έθνη και έχει συμβουλευτική θέση στις εξειδικευμένες Διεθνείς Επιτροπές τους, όπως ενδεικτικά: ECOSOC, UNESCO, UNICEF, UNAIDS, WHO και FAO, στις οποίες εκπροσωπείται από ομάδα μελών (UN representatives). Συνεργάζεται, επίσης, με άλλες Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με προβλήματα που αφορούν τη νεολαία, τα παιδιά και τα θέματα ισότητας.
 • Καθορίζει θέματα & προγράμματα που προτείνονται για αξιοποίηση, ή ακόμα ενσωματώνονται στα προγράμματα των Εθνικών Οργανώσεων-Mελών της, για διάστημα μιας ή και περισσοτέρων τριετιών.
 • Εκπαιδεύει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το 1990 καθιέρωσε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (WAGGGS Training Scheme), που αποτελεί εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των Εθνικών Οργανώσεων-Mελών της.
 • Επιβραβεύει τα μέλη της σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς καθιέρωσε τα Βραβεία:
  – Olave Award στη μνήμη της Αρχιοδηγού, με στόχο να κρατήσει άσβεστη την πίστη της στο πνεύμα της προσφοράς. Έτσι, κάθε χρόνο βραβεύεται μία Οδηγική Ομάδα (ή Ενωμοτία) σε αναγνώριση του εθελοντικού της έργου προς την κοινότητα για χρονικό διάστημα προσφοράς ενός έτους.
  – Μετάλλιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης
  – Βραβείο γυναικών εξαίρετων πράξεων
  – World Citizenship Award

Ιστορία της ίδρυσης του Οδηγισμού

Ιστορία της ίδρυσης του Οδηγισμού Εμπνευστής και ιδρυτής του Οδηγισμού είναι ο Λόρδος Ρόμπερτ Μπέιντεν-Πάουελ, Αρχιπρόσκοπος (Lord Robert Baden-Powell), γνωστός σε όλο τον κόσμο ως B-P, ο οποίος ίδρυσε στην Αγγλία το 1907 τον Προσκοπισμό για αγόρια και μόλις 3 χρόνια αργότερα, τον Οδηγισμό για τα κορίτσια.

Η κίνηση ξεκίνησε με την υποστήριξη της αδελφής του, Αγνής και συνεχίστηκε μετά το γάμο του, το 1912, με την Όλαβ Σαιντ-Κλαιρ Σόουμς (Olave Saint-Claire Soames), η οποία ανέλαβε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του Οδηγισμού και πήρε τον τίτλο της Αρχιοδηγού. Χάρη στην εξαιρετική αφοσίωση και ικανότητα της, αλλά και λόγω της ανάγκης των κοριτσιών της εποχής να ζήσουν μια ζωή με νόημα γεμάτη εμπειρίες, ο Οδηγισμός εξαπλώθηκε ταχύτατα σε πολλές άλλες χώρες κι έτσι το 1928, ιδρύθηκε η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων, η WAGGGS. Μόλις 20 χρόνια μετά την ίδρυση της Παγκόσμιας Οργάνωσης, η Ελλάδα θα είναι ήδη μέλος.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ως μέλος της WAGGGS

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι Τακτικό Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων, και μάλιστα ιδιαίτερα ενεργό, από το 1948. Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στα Παγκόσμια Συνέδρια, στις διεθνείς Οδηγικές δραστηριότητες και στα σεμινάρια που οργανώνονται τόσο από την Παγκόσμια Οργάνωση, όσο και την Ευρωπαϊκή Περιοχή, ενώ μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού έχουν εκλεγεί κατ’ επανάληψη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, με επιτυχημένη θητεία.

Δομή – Διαδικασίες WAGGGS

Το Παγκόσμιο Συνέδριο (World Conference) είναι το θεσμικό όργανο της Παγκόσμιας Οργάνωσης. Καθορίζει την πολιτική και τις γενικές αρχές του Οδηγισμού που ισχύουν σε όλο τον κόσμο, ενώ εγκρίνει την ένταξη νέων Εθνικών Οργανώσεων στην Παγκόσμια Οργάνωση ως Δοκίμων και Τακτικών Μελών. Το Παγκόσμιο Συνέδριο εκλέγει το Παγκόσμιο Συμβούλιο (World Board). Η Γραμματεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης είναι το Παγκόσμιο Γραφείο (World Bureau) που εδρεύει στο Λονδίνο.
Η Παγκόσμια Οργάνωση χωρίζεται σε πέντε Οδηγικές Περιοχές (Regions):

 1. Ευρωπαϊκή Περιοχή: Η περιοχή αυτή έχει Επιτροπή (Europe Committee) η οποία εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο και δικό της Γραφείο, το Ευρωπαικό Γραφείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1993 και εδρεύει στις Βρυξέλλες.
 2. Ασία – Ειρηνικός
 3. Αφρική
 4. Δυτικό Ημισφαίριο
 5. Αραβική Περιοχή

Όπως η Ευρώπη, έτσι και κάθε Περιοχή, διοικείται από το Συμβούλιό της, το οποίο εκλέγεται από τα αντίστοιχα Συνέδριά της.

Τα Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα:

Στην Παγκόσμια Οργάνωση ανήκουν πέντε Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα, ως τόποι συνάντησης, αλληλεπίδρασης και γόνιμης ανταλλαγής ιδεών, με σεβασμό στον άνθρωπο.

Δείτε περισσότερα εδώ.

το Our Chalet στο Adelboden της Ελβετίας

η Cabana στην Cuernavaca του Μεξικού

το Sangam στην Pune της Ινδίας

το Pax Lodge στο Λονδίνο της Βρετανίας

Το Kusafiri στην Αφρική, αλλά όχι σε σταθερή τοποθεσία. Οι συναντήσεις του γίνονται κάθε φορά σε διαφορετικό μέρος!

Παγκόσμια Σύμβολα

 • Παγκόσμιο Τριφύλλι και ο συμβολισμός του.
  Όλα τα μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης έχουν τη δυνατότητα να φορούν το Παγκόσμιο Τριφύλλι. Χρυσοκίτρινο σε φωτεινό μπλε βάθος, συμβολίζει τον ήλιο που λάμπει πάνω από τα παιδιά και τους νέους όλου του κόσμου. Η βάση του μίσχου θυμίζει τη φλόγα της αγάπης για την ανθρωπότητα, το βέλος που δείχνει προς τα επάνω συμβολίζει τη βελόνα της πυξίδας που δείχνει το σωστό δρόμο, τα δύο αστέρια συμβολίζουν  την Υπόσχεση και το Νόμο των Οδηγών, που είναι η βασική φιλοσοφία όλων των Οδηγών του κόσμου. Ο εσωτερικός κύκλος που περιβάλλει το τριφύλλι συμβολίζει την παγκοσμιότητα της κίνησης.
 • Η σημαία της Παγκόσμιας Οργάνωσης
  Είναι φτιαγμένη στα βασικά χρώματα της Παγκόσμιας Οργάνωσης, το μπλε και το κίτρινο.
  Φέρει το Παγκόσμιο Τριφύλλι και έχει έξι τετράγωνα στην κάτω δεξιά γωνία. Τα τρία κίτρινα τετράγωνα δείχνουν την ενδυνάμωση των τριών πτυχών της υπόσχεσης, ενώ τα λευκά δείχνουν την αφοσίωσή μας στην ειρήνη. Κάθε Τοπικό Τμήμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού μπορεί να έχει αναρτημένη την Παγκόσμια Σημαία στις Εστίες του.

Σύμβολα- Δεσμοί – Συμβολισμός

 • Το χρυσοκίτρινο Τριφύλλι πάνω στο φωτεινό μπλε φόντο, αντιπροσωπεύει τον ήλιο που λάμπει πάνω από τα παιδιά του κόσμου.
 • Ο εξωτερικός κύκλος αντιπροσωπεύει την Παγκόσμια Οργάνωσή μας.
 • Τα τρία φύλλα αντιπροσωπεύουν τις τρεις πτυχές της υπόσχεσης, όπως ορίστηκαν από τον Ιδρυτή.
 • Τα δύο άστρα αντιπροσωπεύουν το Νόμο και την Υπόσχεση.
 • Η φλέβα που δείχνει προς τα πάνω, αντιπροσωπεύει τη βελόνα της πυξίδας που δείχνει το δρόμο.
 • Η φλόγα, αντιπροσωπεύει τη φλόγα της αγάπης για την ανθρωπότητα.
 • Οι τρεις κίτρινοι κύβοι, δείχνουν την ενδυνάμωση των τριών πτυχών της Υπόσχεσης.
 • Η λευκή γωνία δείχνει την αφοσίωσή μας στην Ειρήνη.

Δεσμοί με τον Παγκόσμιο Οδηγισμό
- Παγκόσμιο Τριφύλλι - Οδηγικός Χαιρετισμός –  Παγκόσμιος Οδηγικός Ύμνος – Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης - Διεθνές Γραμματοκιβώτιο - 5 Παγκόσμια Oδηγικά Κέντρα