Η WAGGGS διοικείται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο (World Board) που αποτελείται από συνολικά δεκαεπτά (17) ιδιαίτερα ενεργά μέλη των εθνικών Οργανώσεων-Μελών (Member Organization ή αλλιώς M.O.) από όλο τον κόσμο. Δώδεκα (12) από τα μέλη αυτά εκλέγονται απευθείας από τις εθνικές Οργανώσεις-Μέλη, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στα Παγκόσμια Συνέδρια, ενώ τα υπόλοιπα πέντε, με τον επιπρόσθετο ρόλο τους ως Πρόεδροι των 5 Περιοχών της WAGGGS, εκλέγονται από την Περιοχή που εκπροσωπούν, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Συνεδρίων που πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο διορίζει τις δικές του Επιτροπές και επικυρώνει τις Περιφερειακές Επιτροπές. Αναθέτει, επίσης, συγκεκριμένα καθήκοντα στις Ομάδες Εργασίας, σε ad hoc Ομάδες και άτομα. Η Πρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος (έμμισθη) δικαιούνται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τις Επιτροπές και Ομάδες της WAGGGS υπό την αυτεπάγγελτη ιδιότητά τους.

Σήμερα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο εκπροσωπείται από:

 • Heidi Jokinen (Finland) Πρόεδρος Παγκόσμιου Συμβουλίου 2020 – Σήμερα
 • TashiaBatstone (Canada) Αντιπρόεδρος Παγκόσμιου Συμβουλίου,2020 – Σήμερα JayneWachira (Kenya)
 • Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2017 – Σήμερα KaterinaAgorogianni (Greece)
 • Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2017 – Σήμερα NormalaBaharudin (Malaysia)
 • Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2017 – Σήμερα NtombizineMadyibi (South Africa)
 • Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2017 – Σήμερα Dr.Libya Ahmed Sbia (Libya)
 • Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2019 – Σήμερα BronwynHughes (Australia)
 • Πρόεδρος Επιτροπής Περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, 2020 – Σήμερα /Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2020 – Σήμερα LarissaEsmiralda Byll Cataria (Benin)
 • Πρόεδρος Επιτροπής Αφρικανικής Περιοχής, 2019 – Σήμερα/ Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2019 – Σήμερα Cindy-Ann Patricia Alexander (Grenada)
 • Πρόεδρος Επιτροπής Περιοχής Δυτικού Ημισφαίριου, 2019 – Σήμερα/ Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2019 – Σήμερα ElineMarie Groholt (Norway)
 • Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκής Περιοχής, 2019 – Σήμερα/ Μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, 2019 – Σήμερα

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Jillian van Turnhout, 2017 – 2020
 2. Catherine Irwin, 2017 – 2020

Ευρωπαϊκή Περιοχή

Ευρωπαϊκή ΠεριοχήΗ Ευρωπαϊκή Περιοχή (Europe Region), στην οποία συμμετέχει και το ΣΕΟ ως ευρωπαϊκή χώρα, υποστηρίζει 64 εθνικές Οργανώσεις-Μέλη Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων σε 39 χώρες και σε αυτήν συμμετέχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο νέες και νέοι.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της WAGGGSόπως εκλέχθηκε το 2019 από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο που έλαβε χώρα στην Κροατία. 

 1. ELINE MARIE GRØHOLT – Πρόεδρος 
 2. LILIT CHILINGARYAN – Αντιπρόεδρος 
 3. PETRA STIPANIČ – Μέλος Επιτροπής 
 4. PAULA NEHER – Μέλος Επιτροπής 
 5. AGNES KAUER  – Μέλος Επιτροπής 
 6. STEPHANIE DARMANIN – Μέλος Επιτροπής