Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της 26ης Ιουνίου 2021, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα της 27ης Ιουνίου 2021, έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟ 27/6/2021
Πρόεδρος
Ελένη Γεωργοπούλου
Αντιπρόεδρος
Κική Κατούφα
Γενική Γραμματέας
Σόφη Μπέλμπα
Ταμίας
Σοφία Θειάδου
Γενική Έφορος
Νανώ Παπαϊωάννου
Έφορος Διεθνών Σχέσεων
Έρη Παπαδοπούλου
Μέλη
Γκέσουρα Δήμητρα
Πετρατζά Κέλυ
Τερζάκη Άντζυ
Τηλιακού Νίκη
Τσιάμης Νάσος
Τσιντσιλώνη Ματούλα
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επικεφαλής:
Παπαϊωάννου Νανώ – Γενική Έφορος
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Επικεφαλής:
Γεωργοπούλου Ελένη – Πρόεδρος
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επικεφαλής:
Θειάδου Σοφία – Ταμίας