Ο Oδηγισμός είναι μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Η δράση μας βασίζεται απόλυτα στην εθελοντική προσέλευση και εργασία των μελών μας. Χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των Χορηγών – Υποστηρικτών μας, δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε κάθε ανάγκη που προκύπτει στην κοινωνία μας.

 

Στήριξε το εθελοντικό έργο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού εδώ

 

Βρες του Χορηγούς – Υποστηρικτές μας εδώ: https://bit.ly/3ajUC8S