Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς

Το Τοπικό Τμήμα Αθήνας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού συμμετείχε, στις 12 Οκτωβρίου, στην έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη για τον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς.