Το 38ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών (WAGGGS) πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου από τις 26 έως και τις 31 Ιουλίου 2023. Η επταμελής ελληνική αποστολή έδωσε δυναμικά το παρών στο Παγκόσμιο Συνέδριο, με τέσσερα (4) από τα επτά (7)μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού της Αποστολής, να είναι νέοι κάτω των 35 ετών.

Η ελληνική αποστολή συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου, καταθέτοντας μάλιστα πρόταση μαζί με το Σώμα Κυπρίων Οδηγών σχετική με την κλιματική αλλαγή, η οποία και υπερψηφίστηκε από το Παγκόσμιο Συνέδριο. Επιπλέον, μέλη της αποστολής παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία εργαστήριο σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων της παγκόσμιας οργάνωσης στο επίπεδο των εθνικών οργανώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ενίσχυσε τις συμμαχίες του, συμμετέχοντας σε συζητήσεις με αντίστοιχες οργανώσεις από τη Μεσόγειο, όπως και με άλλες οργανώσεις-μέλη της WAGGGS που έχουν υιοθετήσει τη συνεκπαίδευση.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου, την ελληνική αποστολή υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Η ελληνική αποστολή ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις προτεραιότητες και την ιστορία του παγκόσμιου και του ελληνικού Οδηγισμού, την ανάγκη στήριξης των εθελοντικών οργανώσεων καθώς και τη σημασία προώθησης των νέων σε θέσεις διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων. Στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας απονεμήθηκε το συλλεκτικό μετάλλιο των 90 χρόνων, η έκδοση του οποίου τιμά την ιδρύτρια του ελληνικού Οδηγισμού Ειρήνη Καλλιγά.

Σημαντική στιγμή αποτέλεσε επίσης και η βράβευση, από την Αραβική Περιοχή, με Μετάλλιο Τιμής, της Σόφης Κώττη, μέλος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, ως αναγνώριση των υπηρεσιών της και της συμβολής της στην προώθηση της Ηγεσίας στις νέες γυναίκες των Αραβικών χωρών μέσα από τα διεθνή προγράμματα της WAGGGS, από το 2009 μέχρι και σήμερα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, η ελληνική αποστολή τίμησε και το μέλος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Κατερίνα Αγορογιάννη, απερχόμενο εκλεγμένο μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εξαετή θητεία της, συμβάλλοντας καταλυτικά στην χάραξη της πολιτικής της WAGGGS.