«……….Ο Οδηγισμός αποτελεί μια αξιοσημείωτη πολυετή έκφραση εθελοντισμού που συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και προάγει την ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά.»