«Και στα 100 και στα 200 και στα 300! Και πάντα πρώτοι στο καλό.»