«90 χρόνια, πολύς χρόνος. Χαμόγελα, αγκαλιές, αγάπη, τραγούδια, φωνές, αγάπη γιατί σαν αδελφά σωματεία αυτό που κυριαρχεί είναι η αγάπη και εύχομαι όχι 100 αλλά 200 χρόνια να είμαστε κι εδώ. Καλή συνέχεια και περισσότεροι και καλύτεροι!»