Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συμμετέχει για μία ακόμα χρονιά με μέλη του σε όλη την Ελλάδα!