Η Αντωνία Πάτα εκλέχθηκε στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Περιοχής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών

Το 17o Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Οδηγών που πραγματοποιείται στο Rotterdam μόλις εξέλεξε την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Περιοχής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών…