Το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και στην Ευρώπη

Η πρόταση που πρότεινε το ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ για τη δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης Κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ στο 17o Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Οδηγών…